Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

8. siječnja 2014.

Novogodišnja poslanica Predsjednika Republike Poljske / Wystąpienie noworoczne Prezydenta RP

Poštovani!
Još u domovima osjećamo duh Božića. Još pamtimo riječi izrečenih želja. Još osjećamo snagu i značenje zajedništva. Snagu, koja veže naše obitelji, prijatelje, susjede, našu lokalnu zajednicu i cijeli narod. Neka taj duh ostane u Vašim domovima što duže. DALJE

Drodzy Państwo!
Czujemy jeszcze w domach nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze pamiętamy słowa składanych życzeń. Jeszcze czujemy siłę i znaczenie wspólnoty. Siłę, która łączy nasze rodziny, przyjaciół sąsiadów, nasze lokalne społeczności i cały naród. Niech ten nastrój trwa w Państwa domach jak najdłużej.WIĘCEJ