Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

20. lipnja 2017.

Održan susret u sjećanje na Łucju Danielewsku (1932.-2004.) /Odbyło się spotkanie upamiętniające Łucję Danielewską (1932-2004)

U organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba dana 19. lipnja 2017. godine u Tribini Grada Zagreba održan je književni susret u sjećanje na Łucju Danielewsku. Prije početka, organizator susreta gđa. Walentyna Lončarić pozdravila je sve prisutne te predstavila govornike. O književnici, prevoditeljici hrvatske književnosti i slavistici govorili su redovita profesorica sa zagrebačke polonistike Neda Pintarić te profesor Zvonimir Marić. Budući da je književnica često dolazila u Hrvatsku i u našu organizaciju u Zagrebu (dok je još bila u začecima), svatko se prisjetio svog susreta s Łucjom Danielewskom. Na kraju susreta pročitani su njeni stihovi.


Łucja Danielewska studirala je slavistiku na Sveučilištu u Zagrebu, a završila ju je na Sveučilištu „Adam Mickiewicz“ u Poznanju. Od 1994.-2002. predavala je na Katedri slavenske filologije Sveučilišta „Adam  Mickiewicz“. Teško je zaobići rad Danielewske na polju prevođenja s hrvatskog jezika. Łucja Danielewska je tako postala ambasador te lijepe zemlje i glasnogovornik poljsko-hrvatskih veza na znanstvenom, kulturnom i književnom planu. Kao rezultat prevodilačke djelatnosti nastala je antologija hrvatske poezije Żywe źródło (Živi izvor) koja je zahvaljujući Danielewskoj doprla do poljskog čitatelja. Antologija sadrži izvrsne hrvatske stihove, izvanrednu prozu i dramatične priče iz rata na Balkanu. Danielewska je dobitnica brojnih književnih nagrada. Svake godine Fundacija podrške kulture „Łucja Danielewska“ (Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej) u Poznanju organizira poetsko natjecanje koje također nosi njeno ime.


W organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia w dniu 19 czerwca 2017 roku w sali Tribina Grada Zagreba odbyło się spotkanie upamiętniające Łucję Danielewską. Przed rozpoczęciem spotkania w imieniu organizatora pani Walentyna Lončarićprzywitała obecnych i przedstawiła rozmówców. O Łucji Danielewskiej mówili zwyczajny profesor Zagrzebskiej polonistyki Neda Pintarić i profesor Zvonimir Marić. Ponieważ pisarka często bywała w Chorwacji  i w naszej jeszcze wtedy nowej organizacji, każdy wspomniał o swoim spotkaniu z Łucją Danielewską. Na końcu spotkania zostały przeczytane jej wiersze. 

Łucja Danielewska studiowała slawistykę na Uniwersytecie w Zagrzebiu, a ukończyła ją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2002 była wykładowcą w Katedrze Filologii Słowiańskiej UAM. Trudno pominąć pracę Danielewskiej na polu przekładu z języka chorwackiego. Pisarka stała się jakby ambasadorem tego pięknego kraju, rzeczniczką związków polsko-chorwackich na poziomie naukowym, kulturalnym i literackim. Ukoronowaniem tej działalności jest antologia poezji Żywe źródło, a  dzięki poznańskiej tłumaczce dotarły do polskiego czytelnika znakomite wiersze chorwackie, świetna proza i dramatyczne relacje z wojny na Bałkanach. Danielewska jest laureatką licznych nagród literackich. Dla upamiętnienia jej dorobku powołano w Poznaniu Ogólny Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej którego organizuje Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej.

16. lipnja 2017.

Spotkanie Polonii Zagrzebskiej z Prezydentem RP Andrzejem Dudą/Susret poljske dijaspore iz Zagreb s predsjednikom Poljske Andrzejom Dudom

W ramach dwudniowej oficjalnej wizyty w Zagrzebiu w dniu 14 czerwca 2017 roku w hotelu Westin, odbyło się spotkanie Polonii Zagrzebskiej z Prezydentem Rzeczypospolitej Polski Andrzejem Dudą wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Duda.
Więcej zdjęć można obejrzeć na linku https://twitter.com/prezydentpl  U sklopu svog dvodnevnog posjeta Zagrebu dana 14. lipnja 2017. godine u hotelu Westin održao se susret zagrebačke poljske dijaspore s Predsjednikom Republike Poljske Andrzejom Dudom i Prvom Damom Agatom Kornhauser-Dudom. Više slika može se pogledati na linku https://twitter.com/prezydentpl  6. lipnja 2017.

Międzynarodowy Dzień różnorodności kulturowej w Zadarze/Održan Međunarodni dan kulturne raznolikosti u Zadru

W ramach Międzynarodowego dnia różnorodności kulturowej który odbył się w sobotę 3 czerwca 2017 roku na Placu pięciu studni w Zadarze przedstawiło się 9 mniejszości narodowych działające na terenie Zadarskiej żupanii. Wśród 9 mniejszości narodowych przedstawiła się i polska mniejszość. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Morskie Oko" z Zadaru i organizatora manifestacji Koordynacji Mniejszości Narodowych Zadarskiej żupanii a w organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia wystąpiła grupa wokalna "Wisła" Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Mikołaj Kopernik" z Zagrzebia. Na manifestację przybyła Agata Kozłowska, Konsul RP w Chorwacji.


(Fotografie: Archiwum Ambasady RP w Zagrzebiu)

U sklopu Međunarodnog dana kulturne raznolikosti koji se održao u subotu 3. lipnja 2017. godine na Trgu pet bunara u Zadru predstavilo se 9 nacionalnih manjina koje djeluju u Zadarskoj županiji. Među 9 nacionalnih manjina predstavila se i poljska manjina. Na poziv Poljske kulturne udruge "Morskie oko" iz Zadra i organizatora manifestacije Koordinacije nacionalnih manjina Zadarske županije, a u organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba, nastupila je Vokalna grupa "Wisla" Poljske kulturne udruge "Mikolaj Kopernik" iz Zagreba. Manifestaciji je prisustvovala gđa. Agata Kozłowska, Konzulica Republike Poljske u Hrvatskoj.(fotografije: Arhiv Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu)