Poljaci

Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

10. kolovoza 2018.

Susret u spomen na Svetu Jadvige i proslava Patrona Župe Preobraženja Gospodinova u Borovici 4.- 6. kolovoza 2018.

Na poziv Zajednice Borovičana Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba gđa. Walentyna Lončarić i vokalna grupa "Wisla" Poljske kulturne udruge "Mikolaj Kopernik" boravili su u Borovici od 4.-6. kolovoza 2018. na susretu u spomen na Svetu Jadvigu.11. lipnja 2018.

Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba/Dzień mniejszości narodowych miasta Zagrzebia

U subotu 9. lipnja 2018. godine na Zrinjevcu je  obilježen Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba. Kao i svake godine nacionalne manjine Grada Zagreba predstavile su se svojim kulturno-umjetničkim programom i revijom narodnih nošnji, a posjetitelji su mogli kušati tradicionalna jela nacionalnih manjina.  Kao i svake godine poljski štand bio je bogat poljskim tradicionalnim jelima o kojem su brinule Petra, Mariola i gđa. Walentyna.
Manifestaciju su otvorili g. Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine g. Aleksandar Tolnauer.
Izvodeći poljske narodne pjesme svojim se programom predstavila i vokalna grupa "Wisla" Poljske kulturne udruge "Mikolaj Kopernik".


W sobotę 9 czerwca 2018 roku w Parku Zrinjevac odbył się Dzień Mniejszości Narodowych Miasta Zagrzebia. Jak każdego roku mniejszości narodowe Miasta Zagrzebia przedstawiły się swoim programem folklorystycznym i pokazem strojów ludowych a można było skosztować tradycyjne potrawy i dania mniejszości narodowych. Jak co roku polskie stoisko o które dbały Petra, Mariola i pani Walentyna, było zaopatrzone w różne polskie potrawy a do stoiska podeszli liczni przechodni. Manifestację otworzyli pan Milan Bandić Prezydent Miasta Zagrzebia i przewodniczący ds. mniejszości narodowych w Chorwacji pan Aleksandar Tolnauer.
Grupa wokalna "Wisła" Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "M. Kopernik" przedstawiła się śpiewając polskie pieśni ludowe. 
(fot. Marek Stanojević, Vladimir Bali)

18. svibnja 2018.

Predavanje dr.sc. Slavena Kale/Wykład dr Slavena Kale

Dana 17. svibnja 2018. godine u Kulturnom centru "Napredak" u organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba održalo se predavanje dr.sc. Slavena Kale pod naslovom "Cilj: Zbližavanje poljskog i hrvatskog naroda (poljske organizacije u Hrvatskoj u međuratnom razdoblju)". U uvodnom dijelu gđa. Walentyna Lončarić, organizatorica predavanja, pozdravila je sve prisutne te ukratko predstavila predavača. U svom obraćanju je istaknula prethodna predavanja iz ciklusa poljsko-hrvatskih veza u organizaciji Predstavnika koja je održao dr.sc. Slaven Kale.
Na predavanju se pokušalo odgovoriti na nekoliko zanimljivih pitanja zašto je poljski konzulat skrbio o Poljacima u Bosni, kako se u priču oko poljskih organizacija uklapaju bogati suvlasnici tekstilnih tvornica u Zagrebu i Oroslavlju, zašto su istovremeno postojala dva poljsko-hrvatska društva u Zagrebu, kako se brinulo o poljskim turistima u Zagrebu. Kako bi se dočarao život tih društava, predavanje je bilo popraćeno fotografijama i čitanjem ulomaka iz tajnih dokumenata iz međuratnog razdoblja koje je čitala gđa. Iva Babić.
Na kraju predavanja se gđa. Walentyna Lončarić zahvalila dr.sc. Slavenu Kale i pozvala prisutne na skromni domjenak. Na predavanju su bili brojni gosti, a među njima g. Grzegorz Gawin Savjetnik-ministar u Veleposlanstvu Republike Poljske te gđa. Paulina Bielska, iz Konzulata Republike Poljske. 


W dniu 17 maja 2018 roku w Centrum kultury "Napredak" w organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia odbył się wykład dr Slavena Kale pt. "Cel: zbliżenie polskiego i chorwackiego narodu (polskie organizacje w Chorwacji w czasie międzywojennym)". Na początku p. Walentyna Lončarić, organizator wykładu, przywitała wszystkich obecnych i w krótkich rysach przedstawiła wykładowcę. Pani Walentyna zaznaczyła poprzednie wykłady z cyklu polsko-chorwackich więzi w organizacji Przedstawiciela a które wyłożył dr Slaven Kale.
W trakcie wykładu spróbowano odpowiedzieć na kilka ciekawych pytań dlaczego polski konsulat dbał o Polakach w Bośni, jaki związek bogaccy współwłaściciele tekstylnych zakładów w Zagrzebiu i Oroslavje mają z polskimi organizacjami, dlaczego jednocześnie istniały dwa polsko-chorwackie stowarzyszenia w Zagrzebiu, w jaki sposób dbało się o polskich turystach w Zagrzebiu. W trakcie wykładu można było obejrzeć zdjęcia z życia polskich towarzystw w Chorwacji jak i usłyszeć fragmenty z tajnych dokumentów z czasu międzywojennego które czytała pani Iva Babić. 
Na końcu wykładu pani Walentyna podziękowała dr Slavenu Kale i zaprosiła wszystkich na skromny poczęstunek. Na wykład przybyli pan Grzegorz Gawin, Radca-Minister w Ambasadzie RP w Zagrzebiu i pani Paulina Bielska, II Sekretarz w Konsulacie RP w Zagrzebiu. 

30. travnja 2018.

Życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą  


wszelkiej pomyślności w działalności polonijnej
oraz wytrwałości w promowaniu polskiej kultury i tradycji wszystkim Polakom w Chorwacji 
życzy

Walentyna Lončarić  
                    Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia                    

27. travnja 2018.

Prezentacija Poljske i poljske nacionalne manjine u Domu umirovljenika na Ksaveru/Prezentacja Polski i polskiej mniejszości w Chorwacji w Domu dla starszych na Ksaveru

Na poziv gospodina Ivice Jurjevića, zaduženog za kulturne djelatnosti u Domu za starije i nemoćne na Ksaveru (Nemetova 2) dana 26. travnja održala se prezentacija i predavanje o  poljskoj nacionalnoj manjini  kao i o našoj domovini Poljskoj. U prvom dijelu Walentyna Lončarić, Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba pripremila je izlaganje o poljskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj te o poznatim Hrvatima poljskog podrijetla kao što su Adolf Mošinsky, Emil Laszowski, Vanda Kochansky Devide i mnogi drugi.

U drugom dijelu Marek Stanojević, tajnik Predstavnika pripremio je power-point prezentaciju o Poljskoj, nekim osnovnim podacima i znamenitostima kao i tradicijama za kršćanske i državne blagdane. Predavanje se održalo u sklopu ciklusa predavanje koje organizira Dom, a najveći interes posjetitelja bio je za Svetog Ivana Pavla II. koji je posjetio tri puta Hrvatsku.  S obzirom na to dogovoreno je da će sljedeći susret biti posvećen upravo njemu. 


Na zaproszenie pana Ivicy Jurjevicia, do spraw kulturalnych Domu dla starszych przy ulicy Nemetova 2 w dniu 26 kwietnia odbyła się prezentacja i wykład o Polonii jak i o naszej ojczyźnie Polsce. W pierwszej części Walentyna Lončarić, Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia przygotowała wykład o Polonii chorwackiej jak i o znanych Chorwatach polskiego pochodzenia tak jak Adolf Mošinsky, Emil Laszowski, Vanda Kochansky Devide i inni.


W drugiej części Marek Stanojević sekretarz Przedstawiciela przygotował power-point prezentację o Polsce, podał podstawowe dane i zabytkach jak i o tradycjach podczas świąt państwowych i cerkiewnych. Wykład odbył się w ramach cyklu wykładów organizowanego przez Dom, a największe zainteresowanie było o papieżu Janie Pawle II który był trzy razy na Chorwacji. Będzie to dobra okazja aby kontynuować współpracę i zorganizować spotkanie właśnie poświęcone jemu. 
10. travnja 2018.

Sveta Misa povodom 8. obljetnice zrakoplovne nesreće

U organizaciji Veleposlanstva Republike Poljske i Predstavnice poljske nacionalne manjine Grada Zagreba održana je Sveta misa povodom 8. obljetnice zrakoplovne nesreće u Smolenjsku. U nesreći koja se dogodila 10. travnja 2010. godine, poginulo je 96 ljudi, delegacija visokih poljskih dužnosnika među njima i predsjednik Lech Kaczyński sa suprugom. Misa se održala 8. travnja 2018. godine u Zagrebačkoj katedrali a predvodio ju je Prečasni mr. Josip Kuhtić, Rektor Katedrale. Misi je prisustvovao Nj.E. Andrzej Jasionowski, veleposlanik Republike Poljske u Hrvatskoj, Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba gđa. Walentyna Lončarić, kao i članovi poljske zajednice u Zagrebu.

                                          Pasażerowie TU-154/Putnici zrakoplova TU-154


W organizacji Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Zagrzebiu i Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia w dniu 8 kwietnia 2018 odbyła się Msza w 8 rocznicę tragedii pod Smoleńskiem. Katastrofa lotnicza zdarzyła się w dniu 10 kwietnia 2010 roku w której zginęło 96 ludzi, delegacja najwyższych polskich władz wśród nich Prezydent Lech Kaczyński z Małżonką. Msza odbyła się w Zagrzebskiej katedrze a odprawiał ją Rektor Katedry Josip Kuhtić. Na Mszę przybył J.E. Andrzej Jasionowski, Ambasador RP w Zagrzebiu, Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia p. Walentyna Lončarić, jak i członkowie Polonii. 

29. ožujka 2018.

Wieczór poezji polskiej/Večer poljske poezije

W dniu 27 marca 2018 r. w Sali Napredak odbył się wieczór polskiej i chorwackiej poezji przedwiosennej i przedwielkanocnej. Przed programem wszystkich przywitała pani Walentyna Lončarić, Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia, organizator spotkania.
Program zaczął się od muzyki gdzie młody muzyk Jan zagrał na trąbce. Jako główni goście były panie Ana Jakopanec, poetka która czytała swoje wiersze w języku chorwackim i w dialekcie kajkawskim i pani Vesna Moškon. 
Polskie wiersze czytali pani Jadwiga Jakus i Marek Stanojević. Natomiast, nie recytowano tylko wiersze po polsku i po chorwacku. Po włosku wiersz przeczytała pani Željka Kozić, Sekretarz Przedstawiciela Włoskiej Mniejszości a po rosyjsku pani Galina Kovačević, Przedstawiciel Rosyjskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia.
(fot. Ewa Zrno)

Po programie posłuchaliśmy poezję śpiewaną Marka Grechuty i obejrzeliśmy zdjęcia z Zalipia. Na koniec spotkania organizator pani Walentyna Lončarić zażyczyła wszystkim obecnym wesołych świąt Wielkanocnych.  


Dana 27. ožujka 2018. godine u dvorani Napredak održala se večer poljske i hrvatske proljetne i predblagdanske poezije. Prije programa pozdravne riječi je uputila gđa. Walentyna Lončarić, Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizator susreta. Program je započeo muzičkim dijelom gdje je mladi glazbenik Jan zasvirao na trubi. Kao glavni gosti bile su gospođa Ana Jakopanec, pjesnikinja iz Koprivnice, koja je čitala svoje stihove na hrvatskom i kajkavskom te gđa. Vesna Moškon. Stihove na poljskom čitali su gđa. Jadwiga Jakus i Marek Stanojević. Međutim, mogli su se čuti i stihovi na talijanskom, koje je čitala tajnica Predstavnika talijanske nacionalne manjine GZ Željka Kozić i na ruskom koje je čitala gđa. Galina Kovačević, Predstavnica ruske nacionalne manjine GZ.
Nakon programa poslušali smo pjevanu poeziju Mareka Grechute i pogledali slike iz Zalipia.
Na kraju susreta organizator gđa. Walentyna Lončarić svima je poželjela radosne i mirne Uskrsne blagdane.