Poljaci

Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

20. listopada 2017.

Wycieczka studyjna do Krakowa /Studijsko putovanje u Krakow

Od 12 do 15 października 2017 roku w organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia odbyła się studyjna wycieczka do Krakowa. W naszą podróż wyruszyliśmy autokarem o godzinie 5 nad ranem w czwartek 12 października przed Salą Koncertową Lisinski. Przez całą naszą podróż prowadził nas przewodnik pan Goran Borčić, który ciekawie i dokładnie opowiadał o miejscowościach przez które przejeżdżaliśmy. Pierwsza stacja na naszej trasie to czeskie miasto Brno w którym zwiedziliśmy najważniejsze zabytki a potem kontynuowaliśmy podróż do drugiej stolicy Polski-Krakowa.

Na drugi dzień z lokalnym przewodnikiem zwiedziliśmy najważniejsze zabytki w Krakowie tak jak Rynek Główny, Kościół Mariacki oraz Wawel. Popołudnie było zarezerwowane dla Wieliczki- najbardziej znanej kopalni soli co dla wszystkich zrobiło wrażenie.
Po powrocie do Krakowa z panem Goranem zwiedziliśmy żydowską część miasta- Kazimierz. Trzeci dzień pojechaliśmy do Oświęcimia a potem do Wadowic gdzie zjedliśmy Papieską kremówkę. Do Krakowa wróciliśmy późnym popołudniem kiedy spotkaliśmy się z panem Pawłem Włodarczykiem, Honorowym Konsulem Republiki Chorwacji w Krakowie. Była to okazja do rozmowy o możliwości do wspólnego uczestniczenia w przyszłych projektach.

W drodze powrotnej Pani Walentyna Lončarić, organizatorem i inicjatorem wycieczki, przygotowała quiz o Polsce i Krakowie. Jury w składzie pan Goran Borčić, pani Walentyna Lončarić i Marek Stanojević, podzielił pierwsze trzy nagrody co nie było łatwe zadanie. 
Podczas wycieczki ekipa Chorwackiej Telewizji z programu Prizma nagrywała i dokumentowała naszą podróż.   
W przepiękny słoneczny dzień w niedzielę zwiedziliśmy stolicę Słowacji- Bratysławę. Do Zagrzebia wróciliśmy wieczorem radośni i pełni wrażeń.  
 
Od 12. do 15. listopada 2017. godine u organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba održalo se studijsko putovanje u Krakow. Na naše putovanje krenuli smo autobusom u četvrtak u 5 ujutro ispred dvorane Lisinski. Kroz cijelo putovanje vodio nas je vodič gospodin Goran Borčić koji je zanimljivo i detaljno pričao o mjestima kroz koje smo prolazili. Prva stanica na našoj trasi bio je češki grad Brno u kojem smo razgledali najvažnije znamenitosti, a kasnije smo nastavili putovanje do druge poljske prijestolnice- Krakowa. Drugi dan s lokalnim vodičem razgledali smo Krakow i njegove znamenitosti kao što su Wawel, Glavni trg, Marijanska crkva i Wawel. Poslijepodne bilo je rezervirano za razgledanje Wieliczke uz tamošnjeg vodiča.
 
Za one koji su bili prvi put u rudniku soli na UNESCO-voj listi svjetske baštine, ostavio je dojam. Isti dan, u petak vratili smo se u Krakow, ali u židovsku četvrt - Kazimierz. U subotu, treći dan posjetili smo Oświęcim - najzloglasniji logor smrti nakon čega smo se uputili prema Wadowicama - rodnom mjestu Karola Wojtyle- Svetog pape Ivana Pavla II.
 
Ondje smo se zasladili papinom kremšnitom. Kad smo se vratili u Krakow, susreli smo se s počasnim Konzulom Republike hrvatske u Krakowu gospodinom Pawelom Włodarczykom. Bila je to prilika za razgovor o mogućoj suradnji u budućim projektima.
Na povratku kući gđa. Walentyna Lončarić, organizator i inicijator putovanja, pripremila je kviz o Poljskoj i o Krakowu. Žiri u sastavu gospodin Goran Borčić, gđa. Walentyna Lončarić i Marek Stanojević, podijelio je prve tri nagrade što nije bio lagan zadatak.
Tijekom putovanja ekipa Hrvatske televizije iz Prizme snimala je i dokumentirala naše putovanje.
U nedjelju pri povratku kući razgledali smo suncem obasjanu Bratislavu. U Zagreb smo se vratili kasno navečer radosni i puni dojmova.          

20. lipnja 2017.

Održan susret u sjećanje na Łucju Danielewsku (1932.-2004.) /Odbyło się spotkanie upamiętniające Łucję Danielewską (1932-2004)

U organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba dana 19. lipnja 2017. godine u Tribini Grada Zagreba održan je književni susret u sjećanje na Łucju Danielewsku. Prije početka, organizator susreta gđa. Walentyna Lončarić pozdravila je sve prisutne te predstavila govornike. O književnici, prevoditeljici hrvatske književnosti i slavistici govorili su redovita profesorica sa zagrebačke polonistike Neda Pintarić te profesor Zvonimir Marić. Budući da je književnica često dolazila u Hrvatsku i u našu organizaciju u Zagrebu (dok je još bila u začecima), svatko se prisjetio svog susreta s Łucjom Danielewskom. Na kraju susreta pročitani su njeni stihovi.


Łucja Danielewska studirala je slavistiku na Sveučilištu u Zagrebu, a završila ju je na Sveučilištu „Adam Mickiewicz“ u Poznanju. Od 1994.-2002. predavala je na Katedri slavenske filologije Sveučilišta „Adam  Mickiewicz“. Teško je zaobići rad Danielewske na polju prevođenja s hrvatskog jezika. Łucja Danielewska je tako postala ambasador te lijepe zemlje i glasnogovornik poljsko-hrvatskih veza na znanstvenom, kulturnom i književnom planu. Kao rezultat prevodilačke djelatnosti nastala je antologija hrvatske poezije Żywe źródło (Živi izvor) koja je zahvaljujući Danielewskoj doprla do poljskog čitatelja. Antologija sadrži izvrsne hrvatske stihove, izvanrednu prozu i dramatične priče iz rata na Balkanu. Danielewska je dobitnica brojnih književnih nagrada. Svake godine Fundacija podrške kulture „Łucja Danielewska“ (Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej) u Poznanju organizira poetsko natjecanje koje također nosi njeno ime.


W organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia w dniu 19 czerwca 2017 roku w sali Tribina Grada Zagreba odbyło się spotkanie upamiętniające Łucję Danielewską. Przed rozpoczęciem spotkania w imieniu organizatora pani Walentyna Lončarićprzywitała obecnych i przedstawiła rozmówców. O Łucji Danielewskiej mówili zwyczajny profesor Zagrzebskiej polonistyki Neda Pintarić i profesor Zvonimir Marić. Ponieważ pisarka często bywała w Chorwacji  i w naszej jeszcze wtedy nowej organizacji, każdy wspomniał o swoim spotkaniu z Łucją Danielewską. Na końcu spotkania zostały przeczytane jej wiersze. 

Łucja Danielewska studiowała slawistykę na Uniwersytecie w Zagrzebiu, a ukończyła ją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2002 była wykładowcą w Katedrze Filologii Słowiańskiej UAM. Trudno pominąć pracę Danielewskiej na polu przekładu z języka chorwackiego. Pisarka stała się jakby ambasadorem tego pięknego kraju, rzeczniczką związków polsko-chorwackich na poziomie naukowym, kulturalnym i literackim. Ukoronowaniem tej działalności jest antologia poezji Żywe źródło, a  dzięki poznańskiej tłumaczce dotarły do polskiego czytelnika znakomite wiersze chorwackie, świetna proza i dramatyczne relacje z wojny na Bałkanach. Danielewska jest laureatką licznych nagród literackich. Dla upamiętnienia jej dorobku powołano w Poznaniu Ogólny Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej którego organizuje Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej.

16. lipnja 2017.

Spotkanie Polonii Zagrzebskiej z Prezydentem RP Andrzejem Dudą/Susret poljske dijaspore iz Zagreb s predsjednikom Poljske Andrzejom Dudom

W ramach dwudniowej oficjalnej wizyty w Zagrzebiu w dniu 14 czerwca 2017 roku w hotelu Westin, odbyło się spotkanie Polonii Zagrzebskiej z Prezydentem Rzeczypospolitej Polski Andrzejem Dudą wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Duda.
Więcej zdjęć można obejrzeć na linku https://twitter.com/prezydentpl  U sklopu svog dvodnevnog posjeta Zagrebu dana 14. lipnja 2017. godine u hotelu Westin održao se susret zagrebačke poljske dijaspore s Predsjednikom Republike Poljske Andrzejom Dudom i Prvom Damom Agatom Kornhauser-Dudom. Više slika može se pogledati na linku https://twitter.com/prezydentpl  6. lipnja 2017.

Międzynarodowy Dzień różnorodności kulturowej w Zadarze/Održan Međunarodni dan kulturne raznolikosti u Zadru

W ramach Międzynarodowego dnia różnorodności kulturowej który odbył się w sobotę 3 czerwca 2017 roku na Placu pięciu studni w Zadarze przedstawiło się 9 mniejszości narodowych działające na terenie Zadarskiej żupanii. Wśród 9 mniejszości narodowych przedstawiła się i polska mniejszość. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Morskie Oko" z Zadaru i organizatora manifestacji Koordynacji Mniejszości Narodowych Zadarskiej żupanii a w organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia wystąpiła grupa wokalna "Wisła" Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Mikołaj Kopernik" z Zagrzebia. Na manifestację przybyła Agata Kozłowska, Konsul RP w Chorwacji.


(Fotografie: Archiwum Ambasady RP w Zagrzebiu)

U sklopu Međunarodnog dana kulturne raznolikosti koji se održao u subotu 3. lipnja 2017. godine na Trgu pet bunara u Zadru predstavilo se 9 nacionalnih manjina koje djeluju u Zadarskoj županiji. Među 9 nacionalnih manjina predstavila se i poljska manjina. Na poziv Poljske kulturne udruge "Morskie oko" iz Zadra i organizatora manifestacije Koordinacije nacionalnih manjina Zadarske županije, a u organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba, nastupila je Vokalna grupa "Wisla" Poljske kulturne udruge "Mikolaj Kopernik" iz Zagreba. Manifestaciji je prisustvovala gđa. Agata Kozłowska, Konzulica Republike Poljske u Hrvatskoj.(fotografije: Arhiv Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu)

16. svibnja 2017.

Występy młodzieżowej orkiestry dętej z Ogrodzieńca w Dniu Mniejszości Narodowych/ Puhački orkestar iz Ogrodzieńca nastupili na Danu nacionalnih manjina na Zrinjevcu

W niedzielę 14 maja 2017 roku w Parku Zrinjevac odbył się tradycyjny Dzień Mniejszości Narodowych Miasta Zagrzebia. Jak każdego roku mniejszości narodowe Miasta Zagrzebia przedstawiły się swoim programem a można było skosztować tradycyjne dania mniejszości narodowych. Polska mniejszość oprócz bogatego stoiska w dania polskie przedstawiła się na rewii strojów szlacheckich. Tegoroczny Dzień Mniejszości Narodowych miał uroczyste zakończenie ponieważ zagrała Młodzieżowa orkiestra dęta z Ogrodzieńca która została zaproszona przez Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia.Nie był to jedyny występ Orkiestry. W przededniu zagrała ona na Rynku bana Jelačicia aby uświetnić Dzień Polonii i Polaków Zagranicą. 


U nedjelju 14. svibnja 2017. godine na Zrinjevcu je po sedmi puta obilježen Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba. Kao i svake godine nacionalne manjine Grada Zagreba predstavile su se svojim programom, a posjetitelji su mogli kušati tradicionalna jela nacionalnih manjina. Poljska se manjina osim bogatog štanda poljskim jelima predstavila i na reviji plemićkih nošnji. Ovogodišnji Dan nacionalnih manjina imao je svečani završetak jer je nastupio Mladi puhački orkestar iz Općine Ogrodzieniec što ga je pozvao Predstavnik poljske nacionalne manjine Grada Zagreba. To nije bio jedini nastup Orkestra. Dan prije u subotu 13. svibnja Orkestar je zasvirao na Trgu bana Jelačića povodom Dana poljske dijaspore.
 
 

8. svibnja 2017.

Wykład "Kalwaria Zebrzydowska-Sanktuarium Maryjne"/Predavanje "Kalwaria Zebrzydowska-Marijansko svetište"

W organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia   w dniu 5 maja 2017 roku w Trybunie Miasta Zagrzebia odbył się szósty z kolei wykład z cyklu Polskie dziedzictwo chronione przez UNESCO. Wykład pt. "Kalwaria Zebrzydowska-Sanktuarium Maryjne" miała p. Zofia Mavar, dipl. ing. arh. Jako wprowadzenie do wykładu, organizator p. Walentyna Lončarić opowiedziała o dotychczasowych wykładach na temat chronionego dziedzictwa polskiego przez UNESCO i przedstawiła wykładowcę. Więcej zdjęć na portalu www.nacionalnemanjinehr.com


U organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba dana 5. svibnja 2017. godine u Tribini Grada Zagreba održalo se šesto po redu predavanje iz ciklusa Poljska baština pod zaštitom UNESCO-a. Predavanje pod naslovom "Kalwaria Zebrzydowska-Marijansko svetište" održala je gđa. Zofia Mavar, dipl. ing. arh. 
U uvodu Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba gđa. Walentyna Lončarić obratila se prisutnima  te je predstavila predavača. 
 
Kalwaria Zebrzydowska smještena je u krajobraznoj planini te se ne sastoji samo od crkve i samostana već i od kapelica i crkvica te manirističkog krajobraznog parka. Svetište je nastalo početkom 17. stoljeća. To je mjesto kulta Muke Gospodnje i Muke Marijine. Svake godine svetište posjeti i do milijun hodočasnika godišnje što dolaze na propovijedi te dolaze vidjeti Čudesnu sliku Marije Kalwarijske. Svetište je dva puta posjetio Sveti Ivan Pavao II. Od početka njegovog pontifikata svetište je bilo mjesto molitve za Ivana Pavla II. koji je za prvog posjeta 1979. godine poručio vjernicima: "I molim vas da se molite ovdje za mene, za moga života i nakon moje smrti".Više slika s predavanja na www.nacionalnemanjinehr.com