18. svibnja 2018.

Predavanje dr.sc. Slavena Kale/Wykład dr Slavena Kale

Dana 17. svibnja 2018. godine u Kulturnom centru "Napredak" u organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba održalo se predavanje dr.sc. Slavena Kale pod naslovom "Cilj: Zbližavanje poljskog i hrvatskog naroda (poljske organizacije u Hrvatskoj u međuratnom razdoblju)". U uvodnom dijelu gđa. Walentyna Lončarić, organizatorica predavanja, pozdravila je sve prisutne te ukratko predstavila predavača. U svom obraćanju je istaknula prethodna predavanja iz ciklusa poljsko-hrvatskih veza u organizaciji Predstavnika koja je održao dr.sc. Slaven Kale.
Na predavanju se pokušalo odgovoriti na nekoliko zanimljivih pitanja zašto je poljski konzulat skrbio o Poljacima u Bosni, kako se u priču oko poljskih organizacija uklapaju bogati suvlasnici tekstilnih tvornica u Zagrebu i Oroslavlju, zašto su istovremeno postojala dva poljsko-hrvatska društva u Zagrebu, kako se brinulo o poljskim turistima u Zagrebu. Kako bi se dočarao život tih društava, predavanje je bilo popraćeno fotografijama i čitanjem ulomaka iz tajnih dokumenata iz međuratnog razdoblja koje je čitala gđa. Iva Babić.
Na kraju predavanja se gđa. Walentyna Lončarić zahvalila dr.sc. Slavenu Kale i pozvala prisutne na skromni domjenak. Na predavanju su bili brojni gosti, a među njima g. Grzegorz Gawin Savjetnik-ministar u Veleposlanstvu Republike Poljske te gđa. Paulina Bielska, iz Konzulata Republike Poljske. 


W dniu 17 maja 2018 roku w Centrum kultury "Napredak" w organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia odbył się wykład dr Slavena Kale pt. "Cel: zbliżenie polskiego i chorwackiego narodu (polskie organizacje w Chorwacji w czasie międzywojennym)". Na początku p. Walentyna Lončarić, organizator wykładu, przywitała wszystkich obecnych i w krótkich rysach przedstawiła wykładowcę. Pani Walentyna zaznaczyła poprzednie wykłady z cyklu polsko-chorwackich więzi w organizacji Przedstawiciela a które wyłożył dr Slaven Kale.
W trakcie wykładu spróbowano odpowiedzieć na kilka ciekawych pytań dlaczego polski konsulat dbał o Polakach w Bośni, jaki związek bogaccy współwłaściciele tekstylnych zakładów w Zagrzebiu i Oroslavje mają z polskimi organizacjami, dlaczego jednocześnie istniały dwa polsko-chorwackie stowarzyszenia w Zagrzebiu, w jaki sposób dbało się o polskich turystach w Zagrzebiu. W trakcie wykładu można było obejrzeć zdjęcia z życia polskich towarzystw w Chorwacji jak i usłyszeć fragmenty z tajnych dokumentów z czasu międzywojennego które czytała pani Iva Babić. 
Na końcu wykładu pani Walentyna podziękowała dr Slavenu Kale i zaprosiła wszystkich na skromny poczęstunek. Na wykład przybyli pan Grzegorz Gawin, Radca-Minister w Ambasadzie RP w Zagrzebiu i pani Paulina Bielska, II Sekretarz w Konsulacie RP w Zagrzebiu.