11. siječnja 2016.

Odbył się koncert kolęd w Zagrzebskiej katedrze/Održan koncert božićnih pjesama u Zagrebačkoj katedrali


W Zagrzebskiej katedrze w piątek 8 stycznia 2016 r. odbył się tradycyjny koncert kolęd mniejszości narodowych. Przed rozpoczęciem koncertu wszystkich obecnych powitali Ksiądz Rektor Josip Kuhtić, w imieniu organizatora Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia Walentyna Lončarić i w imieniu patrona koncertu Przewodniczący Koordynacji Samorządów i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych Miasta Zagrzebia Dušan Mišković.

Na szóstym z kolei koncercie kolęd wystąpiło sześć mniejszości z Zagrzebia i gminy Lipovljani. Każda mniejszość narodowa wystąpiła w swoim języku, więc można było usłyszeć kolędy w języku ukraińskim, czeskim, polskim, węgierskim, słowackim i słoweńskim. Oprócz mniejszościowych zespołów, w języku chorwackim wystąpił Zespół „Bosiljak“. Jako kontynuacja tradycji każdy zespół w swoim języku wykonał jedną zwrotkę Cichej nocy a wszyscy wykonawcy zaśpiewali chorwacką kolędę Narodi nam se.
Jak każdego roku i ten koncert cieszył się liczną frekwencją a jako dowód na to były niekończące się oklaski.

U Zagrebačkoj katedrali u petak 8. siječnja 2016. godine održan je tradicionalni božićni koncert. Prije početka koncerta prisutnima su se prigodnim riječima obratili prečasni rektor Josip Kuhtić, u ime organizatora koncerta Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba Walentyna Lončarić i u ime pokrovitelja predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba Dušan Mišković. 


Na šestom po redu božićnom koncertu nastupilo je šest nacionalnih manjina iz Zagreba i Lipovljana i KUD „Bosiljak“ iz Čučerja. Svaka nacionalna manjina nastupila je na svom jeziku pa se moglo čuti božićne pjesme na ukrajinskom, češkom, poljskom, mađarskom, slovačkom i slovenskom jeziku. Uz KUD „Bosiljak“ svoj program su predstavili Kulturno prosvjetno društvo Ukrajinaca „Karpati“ iz Lipovljana, vokalna grupa „Wisla“ PKU Poljske kulturne udruge "Mikołaj Kopernik" iz Zagreba, zbor Česke besede iz Lipovljana, Mješoviti zbor kulturnog društva "Ady Endre" iz Zagreba, Mješoviti pjevački zbor "Lira" iz Lipovljana i Mješoviti pjevački zbor Slovenskog doma iz Zagreba.  
Kao što već tradicija nalaže na kraju je svaki zbor na svom jeziku izveo jednu strofu Tihe noći, a svi zborovi na hrvatskom božićnu pjesmu Narodi nam se.
Kao i svake godine i ovaj koncert bio je posjećen tako da je nakon posljednjeg nastupa odzvanjao gromoglasan pljesak. 
(Autor slika: Tony Hnojcik)

7. siječnja 2016.

Pozivamo na koncert u Zagrebačkoj katedrali! / Zapraszamy na koncert w Zagrzebskiej katedrze!

Predstavnik poljske nacionalne manjine Grada Zagreba i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba pozivaju na koncert božićnih pjesama ukrajinske, češke, slovačke, mađarske, slovenske i poljske nacionalne manjine te Hrvatskog kulturno prosvjetnog društva Bosiljak iz Čučerja. Koncert će se održati u petak 8. siječnja 2016. godine u Zagrebačkoj katedrali s početkom u 19 sati.
Ulaz je slobodan.

katedrala-bozic
                                                                        (fot. preuzeto iz www.ms-lipovljani.hr)

Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia i Koordynacja Samorządów i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych uprzejmie zapraszają na koncert kolęd w wykonaniu ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, węgierskiej, słoweńskiej i polskiej mniejszości narodowej oraz zespołu ludowego Bosiljak z Čučerja. Koncert odbędzie się w piątek 8 stycznia 2016 roku o godzinie 19 w Zagrzebskiej katedrze, (ul. Kaptol 31). Wstęp wolny.

Arhiva