9. siječnja 2017.

Koncert kolęd w Zagrzebskiej Katedrze/ Koncert božićnih pjesama u Zagrebačkoj Katedrali

W Zagrzebskiej katedrze w sobotę 7 stycznia 2017 r. odbył się tradycyjny koncert kolęd mniejszości narodowych. Przed rozpoczęciem koncertu wszystkich obecnych powitali Ksiądz Rektor Josip Kuhtić, w imieniu organizatora koncertu Przewodniczący Koordynacji Samorządów i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych Miasta Zagrzebia Dušan Mišković.Na siódmym z kolei koncercie kolęd wystąpiło siedem mniejszości z Zagrzebia i gminy Lipovljani. Każda mniejszość narodowa wystąpiła w swoim języku, więc można było usłyszeć kolędy w języku niemieckim, czeskim, węgierskim, ukraińskim, słoweńskim, polskim, słowackim. Oprócz mniejszościowych zespołów, w języku chorwackim wystąpił Zespół „Preporod“ z Dugo Selo. Jako kontynuacja tradycji każdy zespół w swoim języku wykonał jedną zwrotkę Cichej nocy a wszyscy wykonawcy zaśpiewali chorwacką kolędę Narodi nam se. Jak każdego roku koncert cieszył się liczną frekwencją a jako dowód na to były niekończące się oklaski.U Zagrebačkoj katedrali u subotu 7. siječnja 2017. godine održan je tradicionalni božićni koncert. Prije početka koncerta prisutnima su se prigodnim riječima obratili prečasni rektor Josip Kuhtić, u ime organizatora koncerta predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba Dušan Mišković. Na sedmom po redu koncertu božićnih pjesama nastupilo je sedam nacionalnih manjina iz Zagreba i Lipovljana i KUD „Preporod“ iz Dugog Sela. Svaka nacionalna manjina nastupila je na svom jeziku pa se moglo čuti božićne pjesme na njemačkom, ukrajinskom, češkom, poljskom, mađarskom, slovačkom i slovenskom jeziku. Uz KUD „Preporod“ svoj program su predstavili Njemački pjevački zobr iz Zagreba, Kulturno prosvjetno društvo Ukrajinaca „Karpati“ iz Lipovljana, vokalna grupa „Wisla“ PKU Poljske kulturne udruge "Mikołaj Kopernik" iz Zagreba, zbor Česke besede Bohemia iz Zagreba, Mješoviti zbor kulturnog društva "Ady Endre" iz Zagreba, Mješoviti pjevački zbor "Lira" iz Lipovljana i Mješoviti pjevački zbor Slovenskog doma iz Zagreba.  Kao što već tradicija nalaže na kraju je svaki zbor na svom jeziku izveo jednu strofu Tihe noći, a svi zborovi na hrvatskom božićnu pjesmu Narodi nam se.

Kao i svake godine i ovaj koncert bio je posjećen tako da je nakon posljednjeg nastupa odzvanjao gromoglasan pljesak. (fot. Toni Hnojčik)