Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

26. veljače 2016.

Mrożek w Teatrze Kerempuh/Mrożek u Kerempuhu


W Miejskim Teatrze Satyrycznym Kerempuh w piątek 26 lutego 2016 r. o godzinie 20,00, odbędzie się premiera przedstawienia "Policja" Sławomira Mrożka w reżyserii Mirana Kurspahicia. 
Dramaturgiem sztuki jest Miran Kurspahić, scenograf Nina Mia Čikeš, kostymograf Katja Šunjić, muzyka Nikša Marinović, oświetlenie Aleksandar Mondecar, a choreograf Lada Marinović. W głównych rolach występują Vilim Matula, Vedran Mlikota, Borko Perić, Anita Matić Delić, Velimir Čokljat, Damir Poljičak i Nikša Marinović.


O sztuce można przeczytać na stronie internetovej Teatru www.kazalistekerempuh.hr

U Gradskom satiričkom kazalištu Kerempuh, u petak 26. veljače 2016. u 20 sati, održat će se premijera predstave 'Policija' Slawomira Mrožeka u režiji Mirana Kurspahića.  Dramaturg predstave je Miran Kurspahić, scenografkinja Nina Mia Čikeš, kostimografkinja Katja Šunjić, autor glazbe je Nikša Marinović, oblikovatelj svjetla Aleksandar Mondecar,  a koreografkinja Lada Marinović. U predstavi igraju Vilim Matula, Vedran Mlikota, Borko Perić, Anita Matić Delić, Velimir Čokljat, Damir Poljičak i Nikša Marinović.

O predstavi možete pročitati na  http://www.kazalistekerempuh.hr

14. veljače 2016.

Wystawa "Ptaki" w Pučko otvoreno učilište /Izložba "Ptice" u Pučkom otvorenom učilištu

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikolaj Kopernik“ uczestniczyło w organizacji kolejnej wystawy J.E. ambasadora RP Macieja Szymańskiego pt.: Ptaki. Wystawa została otwarta 10 lutego 2016 r. i stanowi element semestru "Polska na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zagrzebiu". Jest ona uzupełnieniem wykładu o parkach narodowych w Polsce. Wystawa będzie otwarta do 1 marca 2016. w sali wystawowej Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (Ulica grada Vukovara 68, 1 piętro).
 
 
 
 
 
Poljska kulturna udruga "Mikolaj Kopernik" sudjelovala je u organizaciji izložbe Nj.E. veleposlanika RP Macieja Szymańskog pod naslovom Ptice. Otvorenje izložbe održalo se 10. veljače, a dio je semestra "Poljska na Sveučilištu treće dobi u Zagrebu". Ova izložba dopuna je predavanju o nacionalnim parkovima u Poljskoj. Izložba će biti otvorena do 1. ožujka 2016. u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (Ulica grada Vukovara 68, 1. kat.)
 

Specjalne wydanie czasopisma Kopernik/Izašao specijalni broj Kopernika

Wyszło specjalne wydanie czasopisma Kopernik poświęcone Obchodom 25-lecia Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Mikołaj Kopernik". Obchody odbyły się w dniach 17-18 października 2015 roku w Maticy Chorwackiej. Niniejszy numer wydany jest w języku chorwackim. Zawiera on między innymi historię działalności Towarzystwa z każdej sekcji i sprawozdanie z wydarzeń związanych z Obchodami. Po sprawozdaniu podane są sylwetki laureatów Państwowych Nagród które przydziela Rzeczypospolita Polska.
W specjalnym wydaniu można też przeczytać referat pani Jolanty Sychowskiej Kavedžiji nt. Polonii w Chorwacji. Referat ten został wygłoszony na uroczystości. Ostatnie strony poświęcone są patronowi Towarzystwa Mikołaju Koperniku i miastu Toruniowi z którym Kopernik był związany.
 Izdan je specijalni broj časopisa "Kopernik" posvećen Obilježavanju 25. godišnjice djelovanja Poljske kulturne udruge "Mikolaj Kopernik". Svečanost obilježavanja održala se 17.-18. listopada 2015. godine u Matici hrvatskoj. Ovaj broj izdan je na hrvatskom jeziku. Sadrži povijest djelovanja Udruge prema sekcijama te izvještaj s obilježavanja. U izvještaju su navedeni dobitnici državnih odlikovanja i priznanja koje dodjeljuje Republika Poljska.  Osim toga, u ovom broju se može pročitati referat potpredsjednice Udruge Jolante Sychowske Kavedžije na temu poljske dijaspore u Hrvatskoj, koji je bio izložen na svečanosti obilježavanja. Posljednje stranice ovog izdanja posvećene su Mikołaju Koperniku zaštitniku Udruge i Torunju- gradu s kojim je Kopernik povezan.
 


Spotkanie karnawałowe Klubu Seniora/Karnevalski susret Kluba Seniora

W organizacji PTK „Mikołaj Kopernik“ i Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia dnia 7 lutego odbyło się „ostatkowe" spotkanie karnawałowe Klubu Seniora. Przy nieodzownych pączkach i maskach, wszyscy się dobrze bawili. Zresztą, o tym jak było więcej powie fotogaleria. https://www.facebook.com/ptkkopernik/

U organizaciji PKU "M. Kopernik" i Predstavnika poljske nacionalne manjine u sjedištu Udruge (Mesnička 6) dana 7. veljače održao se karnevalski susret Kluba seniora. Uz neizostavne krafne i maske svi su se dobro zabavili. Uostalom, fotogalerija govori tisuću riječi. https://www.facebook.com/ptkkopernik/