Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

14. veljače 2016.

Specjalne wydanie czasopisma Kopernik/Izašao specijalni broj Kopernika

Wyszło specjalne wydanie czasopisma Kopernik poświęcone Obchodom 25-lecia Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Mikołaj Kopernik". Obchody odbyły się w dniach 17-18 października 2015 roku w Maticy Chorwackiej. Niniejszy numer wydany jest w języku chorwackim. Zawiera on między innymi historię działalności Towarzystwa z każdej sekcji i sprawozdanie z wydarzeń związanych z Obchodami. Po sprawozdaniu podane są sylwetki laureatów Państwowych Nagród które przydziela Rzeczypospolita Polska.
W specjalnym wydaniu można też przeczytać referat pani Jolanty Sychowskiej Kavedžiji nt. Polonii w Chorwacji. Referat ten został wygłoszony na uroczystości. Ostatnie strony poświęcone są patronowi Towarzystwa Mikołaju Koperniku i miastu Toruniowi z którym Kopernik był związany.
 Izdan je specijalni broj časopisa "Kopernik" posvećen Obilježavanju 25. godišnjice djelovanja Poljske kulturne udruge "Mikolaj Kopernik". Svečanost obilježavanja održala se 17.-18. listopada 2015. godine u Matici hrvatskoj. Ovaj broj izdan je na hrvatskom jeziku. Sadrži povijest djelovanja Udruge prema sekcijama te izvještaj s obilježavanja. U izvještaju su navedeni dobitnici državnih odlikovanja i priznanja koje dodjeljuje Republika Poljska.  Osim toga, u ovom broju se može pročitati referat potpredsjednice Udruge Jolante Sychowske Kavedžije na temu poljske dijaspore u Hrvatskoj, koji je bio izložen na svečanosti obilježavanja. Posljednje stranice ovog izdanja posvećene su Mikołaju Koperniku zaštitniku Udruge i Torunju- gradu s kojim je Kopernik povezan.
 


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.