Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

2. rujna 2016.

Spotkanie Polonii Chorwackiej z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą w Dubrowniku/Susret Poljaka u Hrvatskoj s predsjednikom Republike Poljske g. Andrzejom Dudom u Dubrovniku

Polonia Chorwacka została zaproszona na spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polski panem Andrzejem Dudą. Spotkanie to miało miejsce w restauracji "Konavoski dvori" koło Dubrownika w dniu 26 sierpnia 2016 roku. Na spotkanie przybyła Polonia Chorwacka ze wszystkich organizacji Polonijnych, agencji turystycznych, ze stowarzyszenia przewodników w języku polskim po mieście Dubrowniku, osoby które współpracują z Polską oraz policjanci którzy pomagają polskim turystom przyjeżdżającym na wakacje. Delegację z Panem Prezydentem na czele,  która uczestniczyła w Dubrovnik Forum 2016, doczekaliśmy przed restauracją "Konavoski dvori". Nasza Polonia w składzie Towarzystw ze Splitu, Zadaru, Slawonii, Rijeki i Zagrzebia oficjalnie przywitała Pana Prezydenta.  Następnie każda z organizacji pojedynczo się przedstawiła i przekazała  informację o działalności, o  pracy i osiągnięciach. Spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze cała Polonia była podekscytowana że ma możliwość rozmawiać z Panem Prezydentem i osobami towarzyszącymi. Atmosfera była ciepła i przyjemna i po przekazaniu informacji przekazaliśmy skromyn prezent od Polonii Chorwackiej, a każdy przedstawiciel organizacji otrzymał komplet książek Henryka Sienkiewicza.  Biblioteki naszych towarzystw wzbogaciły się o najnowsze wydania Henryka Sienkiewicza a  ponieważ 2016 rok ogłoszony jest Rokiem Sienkiewicza, będzie okazja do zorganizowania spotkań z młodzieżą, a które będą miały edukacyjny charakter. Na końcu podziękowaliśmy Panu Prezydentowi za to spotkanie że wygospodarował czas żeby spotkać się z nami. 
                                                        (źródło: prezydent.pl/PAP)

Poljaci u Hrvatskoj pozvani su na susret s predsjedniko Republike Poljske gospodinom Andrzejom Dudom. Susret se održao u restoranu Konavoski dvori kraj Dubrovnika 26. kolovoza 2016. godine. Susretu je prisustvovala poljska dijaspora u Hrvatskoj iz svih udruga poljske dijaspore, turističkih agencija,.iz udruženja turističkih vodiča na poljskom jeziku po Dubrovniku, osobe koje surađuju s Poljskom te policajci koji pomažu poljskim turistima koji dolaze na odmor u Hrvatsku. Delegaciju smo, s Predsjednikom na čelu, koja je sudjelovala na Dubrovnik Forumu 2016, dočekali ispred restorana Konavoski dvori. Naša dijaspora bila je u sastavu udruga iz Splita, Zadra, Osijeka, Rijeke i  Zagreba službeno je pozdravila Predsjednika. Zatim je svaka organizacija ukratko predstavila  svoju djelatnost, svoj rad i postignuća. Susret je protekao u ugodnoj atmosferi te su svi bili uzbuđeni jer je svatko imao priliku razgovarati s Predsjednikom i  delegacijom koja ga je pratila. Atmosfera je bila topla i ugodna te smo nakon razgovora Predsjedniku predali skromni poklon od cijele Polonije, a svaki predstavnik pojedine organizacije dobio je komplet knjiga Henryka Sienkiewicza. Knjižnice naših udruga bit će obogaćene za najnovija izdanja Henryka Sienkiewicza. S obzirom da je 2016. godina proglašena godinom Sienkiewicza bit će prilika organizirati susrete s mladeži koji će imati edukativni karakter. Na kraju susreta zahvalili smo Predsjedniku što je uspio pronaći vremena za susret s nama.