Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

6. siječnja 2014.

Poljska društva u Osijeku, Rijeci, Kaštelima i Zagrebu proslavila božićne blagdane / Wigilia w polskich towarzystwach w Osijeku, Rijece, Kasztelach i Zagrzebiu

Tijekom prosinca 2013. godine sva poljska kulturna društva koja djeluju u Hrvatskoj organizirala su proslave Badnjaka za svoje članove i suradnike. Proslave su održane u Osijeku, Rijeci, Kaštelima i Zagrebu. Članovi udruga svoje su goste upoznali s poljskim blagdanskim običajima i pjesmama. Stara poljska tradicija dijeljenja badnje hostije bila je prilika za izražavanje najljepših želja za predstojeću 2014. godinu. Na fotografiji: Badnjak u Osijeku u organizaciji Poljske kulturne udruge "Wisła".

W grudniu 2013 roku polskie towarzystwa kulturalne działające w Chorwacji zorganizowały dla swoich członków i współpracowników wigilie. Odybyły się one w Osijeku, Rijece, Kasztelach i w Zagrzebiu. Członkowie towarzystw zapoznali swoich gości z polskimi zwyczajami bożonarodzeniowymi i z polskimi kolędami. Stara polska tradycja dzielenia się opłatkiem była okazją do składania życzeń na nadchodzący 2014 rok. Na zdjęciu: Wigilia w Osijeku zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Kulturalne "Wisła".