Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

28. siječnja 2014.

Glazba Bogdana Dowlasza u Matici hrvatskoj

Izuzetno talentirani mladi hrvatski glazbenik Martin Kutnar (r. 2000.) održao je 27. siječnja koncert u dvorani Matice hrvatske u Zagrebu. Među ostalim na koncertu je izveo djelo Toccata uglednog poljskog harmonikaša, skladatelja i glazbenog pedagoga Bogdana Dowlasza. Taj poljski glazbenik veliki je promicatelj harmonike u svijetu. Dowlasz je autor kazališne i scenske glazbe, a skladao je i djela za komorne sastave i solo instrumente. Koncert je dio ciklusa Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj koji se održava od 2003. godine. Kutnar je na koncertu prezentirao vještinu sviranja violončela i harmonike, pri čemu ga je u prvom djelu koncerta na klaviru pratila Vesna Šepat Kutnar. Osim Dowlasza na repertoaru su bila djela Rudolfa Matza, Johannesa Brahmsa, Carla Stamitza, Camillea Saint-Saënsa, Vjačeslava Semjonova, Jean-Philippea Rameaua, Arama Hačaturjana i Jevgenija Derbenka.