Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

10. siječnja 2015.

Proslave Badnjaka u organizaciji poljskih udruga u Hrvatskoj / Uroczystości Wigilijne w polskich towarzystwach w Chorwacji

Opłatek
Prošlog mjeseca sve poljske udruge u Hrvatskoj organizirale su proslave Badnjaka za svoje članove i goste. Prema poljskim narodnim običajima slavilo se u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu i Osijeku. Poljaci su se družili uz poljske božićne pjesme i tradicionalnu poljsku blagdansku hranu. Prema poljskom običaju čestitanje Božića  pratilo je međusobno dijeljenje opłatkom (hostijom). U nekim gradovima održane su svete mise na poljskom. Proslave su organizirali Poljska kulturna udruga Mikołaj Kopernik iz Zagreba, Poljska kulturna udruga Fryderyk Chopin iz Rijeke, Poljska kulturna udruga Morsko Oko iz Zadra, Poljska kulturna udruga Polonez iz Kaštel Starog i Poljska kulturna udruga Wisła iz Osijeka.

W zeszłym miesiącu wszystke polskie towarzystwa w Chorwacji zorganizowały uroczystości Wigilijne dla członków i gości. Według polskej tradycji świętowano w Zagrzebiu, Rijece, Zadarze, Splicie i Osijeku. Polacy świętowali przy polskich kolędach i tradycyjnych polskich potrawach światecznych. Składaniu najlepszych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyło dzielenie się opłatkiem. W niektórych miastach odprawiono Mszę Świętą w języku polskim. Uroczystości organizowały towarzystwa: Polskie Towarzystwo Kulturalne "Mikołaj Kopernik" (Zagrzeb), Polskie Towarzystwo Kulturalne "Fryderyk Chopin" (Rijeka), Polskie Towarzystwo Kulturalne "Morskie Oko" (Zadar), Polskie Towarzystwo Kulturalne "Polonez" (Kaštel Stari) oraz Polskie Towarzystwo Kulturalne "Wisła" (Osijek).