Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

12. siječnja 2015.

Posjet Poljacima u Dalmaciji i Dubrovniku / Wizyta u Polaków Dalmacji i Dubrowniku

FOTO: Polska Szkoła Split
U prosincu 2014. godine konzul Republike Poljske u Republici Hrvatskoj Janusz Tatera i predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba Walentyna Lončarić boravili su kod Poljaka na jugu Hrvatske. U Zadru su posjetili najmlađu poljsku udrugu u Hrvatskoj – Morsko Oko, s čijim su članovima prema poljskom običaju proslaviti tada nadolazeće božićne blagdane. U Splitu su bili u gostima u nedavno pokrenutoj Poljskoj školi, koju vodi Agnieszka Cyganik Lučić. Osnivanje škole pokrenula je Poljska kulturna udruga Polonez iz Kaštel Starog. Tijekom boravka na Jadranu poljski predstavnici posjetili su i Dječji dom Maestral u Kaštel Lukšiću. Krajnja točka boravka na jugu Hrvatske bio je Dubrovnik, gdje je održan sastanak s vodičima poljskih turista.


W grudniu 2014 r. konsul Rzeczypospolitej Polski w Republice Chorwacji Janusz Tatera i Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia Walenyna Lončarić złożyli wizytę u Polakach na południu Chorwacji. W Zadarze odwiedzili najmłodsze polskie towarzystwo w Chorwacji – Polskie Towarzystwo Kulturalne "Morskie Oko" i wraz z jego członkami, według polskich obyczajów, święcili nadchodzące świeta Bożego Narodzenia. W Splicie odwiedzili niedawno utworzoną Polską Szkołę, którą prowadzi Agnieszka Cyganik Lučić. Założenie Szkoły zainicjowało Polskie Towarzsytwo Kulturalne "Polonez" z Kaštela Starego. Podczas pobytu nad Adriatykiem polscy przedstawiciele odwiedzili też Dom Dziecka "Maestral" w Kaštel Lukšić. Najdalszym punktem na południu Chorwacji był Dubrownik, gdzie odbyło się spotkanie z przedownikami polskich turystów.