Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

8. siječnja 2015.

Pozivamo na koncert u zagrebačkoj katedrali! / Zapraszamy na koncert w zagrzebskiej katedrze!

Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba poziva na koncert božićnih pjesama češke, slovačke i poljske nacionalne manjine te Hrvatskog kulturno prosvjetnog društva Bosiljak iz Čučerja.
Koncert će se održati u nedjelju 11. siječnja 2015. godine u zagrebačkoj katedrali s početkom u 19 sati.

Przedstawieciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia uprzejmie zaprasza na koncert kolęd w wykonaniu czeskiej, słowackiej i polskiej mniejszości narodowej oraz zespołu ludowego Bosiljak z Čučerja.
Koncert odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2015 roku o godzinie 19 w zagrzebskiej katedrze, ul. Kaptol 31.