Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

16. studenoga 2014.

Ziemniakowanie

Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia i Zarząd Klubu Seniora Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Mikołąj Kopernik" serdecznie zapraszają Polonię na wieczór poezji polskiej i degustację polskich dań z ziemniaków (warsztaty). Spotkanie odbędzie się w piątek 28 listopada o godz. 18,00 w siedzibie PTK "M. Kopernik" (ul. Mesnicka 6). Program: czytanie wybranych dzieł polskiej poezji i degustacja polskich dań (różnorodnych, smacznych, dostępnych dla wszystkich). Za najlepsze i najsmaczniejsze danie będą nagrody. Prosimy Polonię o przybycie w jak największym gronie oraz udział w przygotowaniu dań z ziemniaków. Czekamy na zgłoszenia!