Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

11. studenoga 2014.

Razgovor s prof. dr. hab. Andrzejem Chwalbom / Rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Chwalbą

Profesor Jagiellonskog sveučilišta u Krakovu Andrzej Chwalba, gostovao je u utorak 11. studenog u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Povod razgovora s istaknutim poljskim povjesničarom bio je prijevod njegove knjige Poljska nakon komunizma na hrvatski jezik. Teme susreta, među ostalim, bile su odjeci navedene knjige u svijetu, poljski obrazovni sustav i općenito promjene u Poljskoj nakon 1989. godine. U razgovoru, kojeg su vodili Damir Agičić i Magdalena Najbar-Agičić, dotaknuto je i pitanje potrebe za vremenskim odmakom pri historiografskom prikazivanju događaja.

We wtorek 11 listopada gościem Biblioteki Bogdana Ogrizovicia w Zagrzebiu był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Chwalba. Punktem wyjścia dla rozmowy z wybitnym polskim historykiem była promocja chorwackiego wydania jego książki "III Rzeczpospolita. Raport specjalny" (tytuł chorwacki: "Poljska nakon komunizma"). W trakcie spotkania, które prowadzili Damir Agičić i Magdalena Najbar-Agičić, poruszono temat reakcji na ww.książkę w świecie, a ponadto dyskutowano m.in. o stanie polskiego systemu oświaty, ogólnych zmianach w Polsce po 1989 r. oraz o kwestii potrzeby czasowego dystansu przy historiograficznym przedstawianiu dziejów.