Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

13. studenoga 2014.

Dzień Niepodległości Polski w Cukaricafe bar w Rijece / Dan nezavisnosti Poljske u Cukaricafe baru u Rijeci

11.11.2014 z okazji Dnia Niepodległości Polski w kawiarni Cukaricafe bar w Rijece odb się wieczór polskiej poezji, zorganizowany przez Towarzystwo Studentów Kroatystyki Uniwersytetu w Rijece „Idiom”. W kameralnej atmosferze chorwaccy i polscy studenci oraz lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Rijece czytali wiersze m. in.  Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Haliny Poświatowskiej. Studenci przygotowali ponadto polski poczęstunek - pierogi, które rozeszły się jak świeże bułeczki. Gratulujemy pomysłodawcom i organizatorom.
Povodom Dana nezavisnosti Poljske u Cukaricafe baru u Rijeci 11. studenoga 2014. održana je večer poljske poezije u organizaciji Društva studenata kroatistike Sveučilišta u Rijeci "Idiom". U kameralnoj atmosferi hrvatski i poljski studenti te lektorica poljskog jezika na Sveučilištu u Rijeci čitali su stihove Wisławe Szymborske, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Haline Poświatowske i drugih. Uz to, studenti su pripremili pieroge za mali poljski domjenak, koji su nestali u trenu. Čestitamo idejnim začetnicima i organizatorima.