Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

10. lipnja 2015.

Posjet poljskih studenata Veleposlanstvu Republike Poljske / Wizyta polskich studentów w Ambasadzie RP

U suradnji s organizacijom Erasmus Student Network Zagreb u Veleposlanstvu Republike Poljske u Republici Hrvatskoj održan je sastanak predstavnika Veleposlanstva s poljskim studentima koji u sklopu studentskih razmjena borave u Zagrebu. KLIKNI za detalje.

We współpracy z organizacją Erasmus Student Network Zagreb w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ambasady z polskimi studentami, którzy w ramach wymianach studenckich studiują w Zagrzebiu. WIĘCEJ

Izvor / Źródło: Veleposlanstvo Republike Poljske u Republici Hrvatskoj / Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji