Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

12. lipnja 2015.

Poljaci na Zrinjevcu u nedjelju

Pozivamo na Dan nacionalnim manjina Grada Zagreba, koji će se održati na Zrinjevcu u Zagrebu u nedjelju 14. lipnja 2015. godine od 10 do 15 sati. Na Zrinjevcu će biti štand poljske nacionalne manjine, a na manifestaciji će nastupiti i poljska vokalna skupina "Wisła".

Na Danu nacionalnih manjina predstavljaju se tradicionalni običaji, folklorno i glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo i nacionalna gastronomija nacionalnih manjina, koje žive na području Zagreba.