Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

6. listopada 2014.

Polscy uczniowie w Zagrzebiu / Poljski učenici u Zagrebu

FOTO: zagreb.hr
W ramach projektu wymiany uczniów między krakowskim liceum a zagrzebskim V Gimnazjum zorganizowano po raz pierwszy przyjazd młodych Polaków do Zagrzebia.
W Zagrzebiu przebywali uczniowie X Liceum Ogólnokszyałcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W czasie tygodniowego pobytu polscy uczniowie mieszkali u rodzin swoich zagrzebskich kolegów. Polacy zwiedzili Medvednicę, jeziora w Plitwicach i Krapinę, a w Zagrzebiu uczęszczali na zajęcia z języka angielskiego, historii, matematyki oraz informatyki. W poniedziałek 29 września polscy uczniowie i ich chorwaccy koledzy zostali przyjęci przez prezydenta Zagrzebia Milana Bandicia. Prezydent przypomniał gościom o współpracy między Zagrzebiem a Polską i wyraził pełne poparcie dla współpracy zagrzebskiego Gimnazjum z krakowskim Liceum. W maju tego roku w ramach ww. projektu uczniowie z Zagrzebia odwiedzili Kraków i jego okolice.

U Zagrebu su boravili učenici škole X. Liceum Ogólnokszyałcące im. Komisji Edukacji Narodowej iz Krakova. Dolazak mladih Poljaka realiziran je u sklopu projekta razmjene učenika između navedenog krakovskog liceja i zagrebačke V. gimnazije, koji se provodi po prvi put. Tijekom jednotjednog boravka poljski učenici bili su smješteni u obiteljima učenika domaćina. Poljaci su posjetili Medvednicu, Plitvička jezera i Krapinu, a u Zagrebu su pohađali nastavu engleskog jezika, povijesti, matematike i informatike. U ponedjeljak 29. rujna poljske učenike i njihove hrvatske kolege primio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Gradonačelnik je goste podsjetio na suradnju Zagreba i Poljske te je izrazio punu podršku suradnji zagrebačke gimnazije i krakovskog liceja.
U svibnju ove godine u sklopu navedenog projekta u Krakovu i okolici boravili su učenici X. gimnazije.

Izvor / Źródło: zagreb.hr