Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

19. prosinca 2013.

Poljska knjižnica u Zagrebu / Polska biblioteka w Zagrzebiu

Poljsko kulturno društvo "Mikołaj Kopernik" nedavno je otvorilo vlastitu knjižnicu. Knjižnica je smještena u prostorijama društva u dvorišnoj zgradi u Mesničkoj ulici 6 u Zagrebu i mogu je koristiti ne samo članovi društva nego i svi zainteresirani. Korištenje knjižnice za članove je besplatno, dok vanjski korisnici plaćaju godišnju članarinu od 20 kuna. Knjige se mogu posuđivati ponedjeljkom od 16 do 18 te petkom od 14:30 do 16:30 sati. Svoje djelovanje knjižnica je započela brojem od oko 1200 knjižnih jedinica, većinom djelima najnovije poljske književnosti.

W tym miesiącu Polskie Towarzystwo Kulturalne "Mikołaj Kopernik" otwarło własną bibliotekę. Biblioteka znajduje się w siedzibie Towarzystwa na ulicy Mesničkiej 6 w Zagrzebiu i mogą z niej korzystać nie tylko członkowie Towarzystwa, ale i wszyscy chętni. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne dla członków Towarzystwa, a osoby spoza Towarzystwa płacą rocznie 20 kun. Książki można pożyczać w każdy poniedziałek w godzinach od 16 do 18 i w piątek od 14.30 do 16.30. Biblioteka rozpoczeła wypożyczanie książek z liczbą od około 1200 woluminów, z czego większość stanowią pozycje z literatury najnowszej.
Izvori / Źródła: www.ptk-zagreb.hr i http://www.zagrzeb.msz.gov.pl