Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

10. prosinca 2013.

Objavljene hrvatsko-poljske tradicijske kuharice / Polsko-chorwackie książki kucharskie

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje "Comenius" hrvatska Osnovna škola "Viktora Kovačića" iz Huma na Sutli i poljska Gimnazija iz Wielgolasa surađivale su na projektu "Sličnosti i razlike hrvatske i poljske kuhinje na primjeru Hrvatskog zagorja i Regije Mazowieckie". Projekt je trajao tri godine. Kao kruna projekta 2013. objavljene su dvije sjajno grafički i sadržajno uređene knjige. Osnovna škola "Viktora Kovačića" objavila je hrvatsko-poljsko-englesku "Tradicijsku kuharicu hrvatsko poljsku", a Gimnazija iz Wielgolasa  također trojezičnu knjigu "Dawne i współczesne tradycje kulinarne w Polsce i Chorwacji". Projekt škola iz Huma na Sutli i Wielgolasa izvrstan je primjer kako iskoristiti mogućnosti hrvatsko-poljske suradnje koje pruža Europska unija.

W ramach programu Uczenia się Przez Całe Życie "Comenius" chorwacka Szkoła Podstawowa im. Viktora Kovačića w mieście Hum na Stuli i polskie Gimnazjum w Wielgolesie wspólpracowały nad projektem "Podobieństwa i różnice kuchni polskiej i chorwackiej na przykładzie Regionu Latowickiego na Mazowszu w Polsce i Regionu Zagorja w Chorwacji". Projekt trwał trzy lata i zaowocował dwiema treściwymi i pięknie zredagowanymi książkami, które zostały wydane w 2013 roku. Szkoła Podstawowa im. Viktora Kovačića jest autorem chorwacko-polsko-angielskiej książki "Tradycyjna książka kucharska chorwacko-polska", a Gimnazjum w Wielgolesie również trójjęzycznej książki "Dawne i współczesne tradycje kulinarne w Polsce i Chorwacji". Projekt szkół w Humie na Sutli i w Wielgolesie jest doskonałym przykładem jak wykorzystać możliwości chorwacko-polskiej współpracy, którą oferuje Unia Europejska.