Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

14. prosinca 2013.

Leszek Małczak: Croatica

U izdanju Šleskog sveučilišta u Katovicama 2013. godine objavljena je monografija dr. Leszeka Małczaka Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989. Djelo je vrijedan pokušaj cjelovitog opisa hrvatsko-poljskih kulturnih veza. U knjizi su prikazani doticaji na području filma, glazbe, književnosti, likovnih umjetnosti i kazališta. U monografiji je objavljen veliki broj arhivskih izvora, a njezina dodatna kvaliteta su brojne ilustracije, tablice i grafikoni. Opširnije

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2013 wydało monografię dr Leszka Małczaka Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989. Jest to monumentalna próba kompleksowego opisu związków kulturalnych Polski i Chorwacji. Uwzględnia bowiem kontakty w zakresie filmu, muzyki, literatury, sztuk plastycznych i teatru. W pracy znalazło się wiele materiałów archiwalnych. Dodatkowym atutem publikacji są ilustracje, tabele i wykresy. Więcej