Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

24. ožujka 2017.

Koncert poświęcony Chopinowi/Koncert posvećen F. Chopinu

W dniu 23 marca 2017 roku został zorganizowany koncert poświęcony Fryderyku Chopinie w Akademii Muzycznej w Sali "Stančić". Koncert miał charakter słowno-muzyczny. W imieniu Dziekana Akademii do publiczności zwrócił się prof Đuro Tikvica i przywitał obecnych.
 

W imieniu Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej zwróciła się pani Walentyna Lončarić zaznaczając tradycję odbywania koncertów poświęconych F. Chopinowi. 

W pierwszej części można było usłyszeć Mazurki Chopina które na fortepianie wykonała Mamiko Okada, studentka 4 roku Akademii.
 
Nastąpiła słowna część w której Marek Stanojević, przeczytał o Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, a pani Walentyna Lončarić opowiedziała życiorys Chopina. W drugiej części usłyszeliśmy Ballade i Polonez w wykonaniu prof Đuro Tikvica po czym wypełniona sala biła brawa.
Na uroczystość przybyli Radca-Minister w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski pan Grzegorz Gawin, Konsul RP w Zagrzebiu pani Agata Kozłowska, z Urzędu Miasta pan Dan Đaković, przedstawiciele włoskiej, czeskiej i słoweńskiej mniejszości, członkowie PTK "M. Kopernik" i studenci Akademii Muzycznej w Zagrzebiu.Dana 23. ožujka 2017. godine održan je koncert posvećen Fryderyku Chopinu u Muzičkoj akademiji u dvorani "Stančić". Koncert je imao recitatorsko-glazbeni karakter. U ime dekana Muzičke akademije prisutnima se obratio prof. Đuro Tikvica i pozdravio prisutne. U ime Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba obratila se gđa. Walentyna Lončarić naglašavajući tradiciju održavanja koncerata posvećenih Fryderyku Chopinu. U prvome dijelu moglo se čuti četiri Mazurke Chopina koje je na glasoviru izvela Mamiko Okada, studentica 4. godine Akademije. Uslijedio je recitatorski dio u kojem je Marek Stanojević pročitao tekst o Međunarodnom pijanističkom natjecanju što se svake pete godine održava u Varšavi. Gospođa Walentyna Lončarić je ispričala životopis Chopina. U drugome dijelu čuli smo Balladu i Polonez u izvedbi prof. Đure Tikvice nakon čega je dvoranu ispunio pljesak. 
 
Na svečanost su pristigli Savjetnik-ministar u Veleposlanstvu Republike Poljske gospodin Grzegorz Gawin, Konzulica RP u Zagrebu gđa. Agata Kozłowska, iz Ureda gradonačelnika g. Dan Đaković, predstavnici talijanske, češke i slovenske nacionalne manjine, članovi PKU "M.Kopernik" i studenti Muzičke akademije u Zagrebu.(fot. Marek Stanojević)


 Više slika s koncerta na www.nacionalnemanjinehr.com
Więcej zdjęć można objerzeć na www.nacionalnemanjinehr.com


 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.