Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

15. travnja 2016.

Uroczystości związane z Obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski/Obilježavanje 1050. godišnjice pokrštenja Poljske

Datę 14 kwietnia 966 roku, czyli dzień, w którym pierwszy, historyczny władca Polski Mieszko I przyjął chrzest, uznaje się za początek istnienia państwa polskiego. Mieszko I przyjmując chrześcijaństwo dorównał innym europejskim władcom. W wyniku procesu chrystianizacji do Polski zaczęli przybywać duchowni tworząc kolebkę kultury chrześcijańskiej. Mieszko I przyjął chrzest za pośrednictwem Czech, państwa już wtedy chrześcijańskiego, z którego pochodziła jego żona księżniczka Dobrawa.
Od 14-16 kwietnia 2016 r. w Poznaniu i Gnieźnie będą trwały uroczystości związane z Obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski pod honorowym Patronatem Prezydenta RP. O uroczystościah można dowiedzieć się na stronach internetowych poświęconych Obchodom www.966.pl
(źródło: msz.gov.pl)

Datum 14. travanj 966. godine, dakle dan u kojem je prvi vladar u povijesti Poljske Mieszko I. primio krštenje, smatra se kao početak postojanja poljske države. Mieszko I. je primivši kršćanstvo dostigao europske vladare. Kao rezultat pokrštavanja, u Poljsku su počeli pristizati redovnici, stvarajući kolijevku kršćanske kulture. Mieszko I. je primio kršćanstvo uz posredništvo Češke, koja je već tada bila kršćanska država, iz koje je bila njegova supruga Dobrava.
Od 14.-16. travnja 2016. g. u Poznanju i Gnjeznu trajat će svečanosti 1050. godišnjice pokrštenja Poljske pod počasnim pokroviteljstvom Predsjednika RP. Tom će se prilikom održati po prvi puta izvan Varšave svečane sjednice Sejma i Senata.  O obilježavanju tog važnog datuma za Poljsku može se vidjeti na stranicama posvećenima pokrštavanju Poljske www.966.pl.
(izvor: www.msz.gov.pl)

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.