Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

31. ožujka 2016.

Nieznany świat Emila Laszowskiego/Neznani svijet Emila Laszowskog

W organizacji Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia w dniu 30 marca 2016 r. w Trybunie Miasta Zagrzebia, odbył się wykład pt. "Nieznany świat Emila Laszowskiego". W imieniu organizatora pani Walentyna Lončarić, we wprowadzeniu, wymieniła dotychczasowe wykłady o postaciach polskiego pochodzenia o których wiadomo niewiele a o których warto wiedzieć. Wśród takich postaci to Emil Laszowski. W jego ciekawe życie, czas w którym żył i o jego dziedzictwie słuchaczy wprowadził dr Mario Stipančević, wyższy archiwista z Państwowego Chorwackiego Archiwum. 
U organizaciji Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba dana 30.ožujka 2016. godine u Tribini Grada Zagreba održalo se predavanje pod naslovom "Neznani svijet Emila Laszowskog". U ime organizatora gospođa Walentyna Lončarić obratila se prisutnima te dala pregled o dosadašnjim predavanjima osobama poljskog podrijetla o kojima se malo zna, a o kojima valja znati. Među njima je i Emil Laszowski. U njegov zanimljiv život, u vrijeme u kojem je živio i u njegovo nasljeđe, slušatelje je uveo dr.sc. Mario Stipančević, viši arhivist u Hrvatskom državnom arhivu. Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.