Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

22. travnja 2015.

Registracija glasača za predsjedničke izbore / Rejestracja wyborców na wybory prezydenckie

U nedjelju 10. svibnja 2015. održat će se izbori za predsjednika Republike Poljske. Poljski državljani, koji će taj dan biti u Republici Hrvatskoj, mogu glasovati u Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu (od 7:00 do 21:00) ili dopisnim putem. Za dopisno glasovanje potrebno je registrirati se do 27. travnja, a za glasovanje u Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu do 7. svibnja. Detalji o registraciji glasača dostupni su na Internet-stranici Veleposlanstva (KLIKNI).

W niedzielę, 10. maja 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie Republiki Polski. Obywatele polscy, którzy w tym czasie będę w Republice Chorwacji, mogą oddać swój głos w Ambasadzie Republiki Polski w Zagrzebiu (od 7:00 do 21:00) lub pisemnie. Aby głosować pisemnie należy do 27 kwietnia zarejestrować się w Ambasadzie Republiki Polski w Zagrzebiu, a w celu głosowania w Ambasadzie - do 7 maja. Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są na stronie internetowej Ambasady (kliknij).