Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

2. travnja 2015.

Program rada Predstavnika za 2015. i financijski izvještaj za 2014. / Program pracy Przedstawiciela na 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe za r. 2014


U svrhu informiranja javnosti o radu Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba objavili smo Program rada Predstavnika za 2015. te financijska izvješća za 2014. godinu. Program i izvješća mogu se pogledati u gornjem desnom  kutu Internet-stranice.

Celem informowania społeczeństwa o działalności Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia opublikowaliśmy Program pracy Przedstawiciela na rok 2015 oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Program i sprawozdania można zobaczyć w górnym prawym rogu strony.