Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

24. kolovoza 2014.

Zagrzebska Szkoła Slawistyczna i Polacy / Zagrebačka slavistička škola i Poljaci


W poniedziałek 18 sierpnia w Dubrowniku rozpoczęła się 43 Zagrzebska Szkoła Slawistyczna (chorwackie seminarium dla slawistów niepochodzących z Chorwacji), która trwać będzie do 29 sierpnia. Tegoroczny temat Szkoły to "Polityki językowe, literackie i kulturalne". Wśród uczestników najwięcej jest Polaków (tu między innymi studenci studiów magisterskich i doktoranckich, wykładowcy uniwersyteccy oraz profesorowie). Również w przeszłości licznie uczestniczyli oni w dziłaniu Szkoły. Od 1972 do 2012 r. w seminarium wzięło udział aż 196 Polaków, między innymi: Jerzy Chmielewski, Maciej Czerwiński, Łucja Danielewska, Magdalena Dyras, Dominika Kaniecka, Włodzimierz Kot, Leszek Małczak, Krystyna Pieniąźek-Marković, Joanna Rapacka, Emil Tokarz, Jan Wierzbicki i Piotr Żurek. Więcej informacji o seminarium znaleźć można na stronie hrvatskiplus.org. Tam też zamieszczona jest lista uczestników seminarium z lat 1972-2012.

U ponedjeljak 18. kolovoza u Dubrovniku je započela 43. Zagrebačka slavistička škola (hrvatski seminar za strane slaviste). Tema ovogodišnje škole, koja traje do 29. kolovoza, su Jezične, književne i kulturne politike. Najbrojniju skupinu polaznika čine Poljaci, među kojima su studenti diplomskih i doktorskih studija te sveučilišni predavači i profesori. Poljaci su i do sada u velikom broju sudjelovali u radu škole. Od 1972. do 2012. čak 196 Poljaka polazilo je seminar. Među polaznicima se ističu Jerzy Chmielewski, Maciej Czerwiński, Łucja Danielewska, Magdalena Dyras, Dominika Kaniecka, Włodzimierz Kot, Leszek Małczak, Krystyna Pieniąźek-Marković, Joanna Rapacka, Emil Tokarz, Jan Wierzbicki i Piotr Żurek. Više o seminaru možete doznati na internet-stranici hrvatskiplus.org, na kojoj se nalazi i popis sudionika za razdoblje 1972-2012.