Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

29. srpnja 2014.

Godišnja skupština Poljske kulturne udruge „Mikołaj Kopernik“ / Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Mikołaj Kopernik"

U utorak 17. lipnja održana je godišnja skupština Poljske kulturne udruge „Mikołaj Kopernik“ iz Zagreba. Umjesto dosadašnje predsjednice Jolante Sychowske-Kavedžije, čiji mandat istječe, za novu predsjednicu izabrana je Barbara Kryżan Stanojević. Na skupštini, održanoj u sjedištu društva, predstavljeno je izvješće o radu u protekloj godini, financijsko izvješće te planovi za ovu godinu. Društvo je nedavno pokrenulo svoju novu web stranicu Kopernik.hr, a objavljen je i novi broj časopisa Kopernik posvećen knjizi i knjižnicama.

We wtorek 17 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Mikołaj Kopernik" z Zagrzebia. Dotychczasowa przewodnicząca Jolantę Sychowskę-Kavedžiję, kończąca swoją kadencję, przekazała swoje obowiązki wybranej na nowego prezesa pani Barbarze Kryżan Stanojević. Na zgromadzeniu, które odbyło się w siedzibie Towarzystwa, przedstawiono sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Towarzystwa, sprawozdanie finansowe i plan działania do końca bieżącego roku. Towarzystwo niedawno stworzyło nową stronę internetową Kopernik.hr, a opublikowany został także nowy numer czasopisma "Kopernik", dedykowany książkom i bibliotekom.