Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

31. srpnja 2014.

Članovi poljskog Društva reemigranata iz Bosne posjetili Zagreb / Członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni zwiedzili Zagrzeb

FOTO: Zagrzeb.msz.gov.pl
Članovi Društva reemigranata iz Bosne, njihovih potomaka i prijatelja, čije je sjedište u poljskom gradu Bolesławcu, početkom srpnja boravili su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Društvo okuplja ne samo Poljake i njihove potomke iz Bosne, nego i one koji su nekada živjeli u Hrvatskoj, točnije u Posavini, a u Poljsku su se vratili neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Središnji događaj putovanja članova Društva bilo je otkrivanje spomen-ploče i postavljanje križa na poljskom groblju u Kunovi u Bosni. Iz Hrvatske su na svečanosti sudjelovali predstavnik Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu, predstavnici Poljske kulturne udruge "Wisła" iz Osijeka te Predstavnik poljske nacionalne manjine Grada Zagreba. Nakon boravka u Bosni i Hercegovini članovi Društva posjetili su Zagreb. Jedan od povoda posjetu glavnom gradu Hrvatske bilo je nedavno objavljivanje vodiča Poljskim tragovima po Zagrebu. Posjet je suorganizirao Predstavnik poljske nacionalne manjine Grada Zagreba. Klikni za VIDEO sa svečanosti u Kunovi.

Na początku lipca Członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu zwiedzili Bośnię i Hercegowinię oraz Chorwację. Stowarzysienie gromadzi nie tylko Polaków oraz ich potomków z Bośni, ale i tych, którzy kiedyś mieszkali w Chorwacji. Po drugiej wojnie światowej część Polaków z Posaviny wróciła do Polski. Najważniejsza uroczystość podróży miała miejsce we Kunovi w Bośni, gdzie zostały otkryte krzyż i płyta pamiątkowa dla tamtejszych Polaków. Ze strony chorwackiej w uroczystości wzięli udział: przedstawiciel Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Wisła" z Osijeku oraz Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia. Po wizycie w Bośni i Hercegowinie członkowie Stowarzyzenia zwiedzili Zagrzeb. Zwiedzianie motywowane było wydaniem przewodnika turystycznego Polskimi śladami po Zagrzebiu. W organizacji zwiedziania Zagrzebia brał udział Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Miasta Zagrzebia. Kliknij, żeby zobaczyć wideo z uroczystości w Kunovi.