Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

2. svibnja 2014.

Zagrebačko izaslanstvo u Auschwitzu i Krakovu / Przedstawiciele Zagrzebia w Oświęcimiu i Krakowie

U ponedjeljak 28. travnja izaslanstvo Grada Zagreba i  Sveučilišta u Zagrebu sudjelovalo je s producentom Brankom Lustigom i zagrebačkim studentima na 23. Maršu živih u Auschwitzu. 
Nakon Marša izaslanstvo se u Krakovu sastalo s počasnim konzulom Republike Hrvatske u tom gradu i s njim razgovaralo o mogućnostima suradnje Zagreba i Krakova. VIŠE

W poniedziałek 28 kwietnia przedstawiciele Miasta Zagrzebia i Uniwersytetu w Zagrzebiu wraz z producentem filmowym Brankiem Lustigiem i studentami z chorwackiej stolicy uczestniczyli w 23 Marszu Żywych w Oświęcimiu.
W Krakowie przedstawiciele Miasta Zagrzebia spotkali się ponadto z konsulem honorowym Republiki Chorwacji w tym mieście. Rozmawiano o możliwościach współpracy Zagrzebia i Krakowa.