Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

15. travnja 2014.

Predavanje "Hrvatski iseljenik Eduard Miloslavić i Katynski zločin" / Wykład "Chorwacki emigrant Eduard Miloslavić i zbrodnia katyńska"

 Na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u organizaciji Instituta i Predstavnice poljske nacionalne manjine grada Zagreba povjesničar Slaven Kale održao je predavanje „Hrvatski iseljenik Eduard Miloslavić i Katynski zločin“. Pokrovitelj predavanja bio je veleposlanik Republike Poljske u Zagrebu Maciej Szymański. VIŠE

14 kwietnia w Instytucie Nauk Społecznych Ivo Pilar w Zagrzebiu odbył się wykład  "Chorwacki emigrant Eduard Miloslavić i zbrodnia katyńska", który wygłosił historyk Slaven Kale. Organizatorami tego wydarzenia byli Przedstawiciel Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia Walentyna Lončarić oraz Instytut Ivo Pilar. Patronatem wykładu był Ambasador Republiki Polskiej w Zagrzebiu Jego Ekscelencja Maciej Szymański. WIĘCEJ