Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

6. travnja 2014.

Poljsko odlikovanje za Ivana Del Vechia / Polskie odznaczenie dla Ivana Del Vechio

Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Varšavi Ivan Del Vechio primio je Komandorski križ Ordena zasluga Republike Poljske. Odlikovanje mu je u ime predsjednika Republike Poljske Bronisława Komorowskog dodijelio poljski veleposlanik Maciej Szymański. Ivan dell Vechio priznanje je zaslužio svojim doprinosom razvoju hrvatsko-poljske suradnje. Bivši hrvatski veleposlanik u Poljskoj sada je na dužnosti hrvatskog veleposlanika u Sarajevu. Svečanost je održana u Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu 6. ožujka 2014. godine.

Izvor: zagrzeb.msz.gov.pl i ba.mvp.hr

W uznaniu zasług dla rozwoju współpracy polsko-chorwackiej były ambasador Republiki Chorwacji w Warszawie, pan Ivan Del Vechio, został wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta Republiki Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczenie nadał ambasador Maciej Szymański podczas uroczystości, która miała miejsce 6 marca 2014 roku w Ambasadzie RP w Zagrzebiu.
Obecnie ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Ivan dell Vechio pełni służbę dymplomatyczną w Sarajewie.

Źródło: zagrzeb.msz.gov.pl i ba.mvp.hr