Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

17. studenoga 2013.

Predstavnica poljske manjine u Posavini / Przedstawicielka polskiej mniejszości narodowej w Posavinie

Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba Walenyna Lončarić posjetila je 25. i 26. listopada 2013. godine potomke Poljaka u Posavini. Tijekom posjeta susrela se s poljskim potomcima u Starom Petrovom Selu, Štivici i poljskim svećenikom u Sesvetama. Tom prilikom na groblju Tisovac, gdje su pokopani Poljaci, zapaljene su svijeće. Povod posjetu je priprema osnivanja udruge potomaka Poljaka Staro Petrovo Selo. S Predstavnicom je potomke Poljake posjetio povjesničar S. Kale.

Przedstawicielka polskiej mniejszośći narodowe Miasta Zagrzebia Pani Walentyna Lončarić 25. i 26. października 2013 r. odwiedziła potomków Polaków w Posavinie. Z tej okazji spotkała się z potomkami Polaków w gminnie Staro Petrovo Selo, Štivica i z polskim duchownym w Sesvete. Na cmentarzu Tisovac, gdzie są pochowani Polacy, zapalone zostały znicze. Powodem wizyty były przygotowania do rejestracji towarzystwa potomków Polaków Staro Petrowo Selo. Z przedstawicielką potomków Polaków odwiedził historyk Slaven Kale.