Stranica Predstavnika poljske nacionalne manjine Grada Zagreba / Strona Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia

6. srpnja 2015.

Walentyna Lončarić dobitnica Medalje Grada Zagreba / Walentyna Lončarić laureatką Medalu Miasta Zagrzebia

FOTO: zagreb.hr
  Dana 3. srpnja 2015. godine na svečanosti u palači Dverce zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uručio je Medalje Grada Zagreba predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba. Predstavnici su odlikovani za istaknuti doprinos očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina te aktivno sudjelovanje u upravljanju Zagrebom. Medalju Grada Zagreba primila je predstavnica poljske nacionalne manjine Walentyna Lončarić.
  Medalja Grada Zagreba dodjeljuje se osobama, koje su svojim djelovanjem zadužile Zagreb te udrugama, institucijama i drugim pravnim osobama za istaknute uspjehe.

  Na uroczystości w pałacu Dverce, dnia 3 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Zagrzebia Milan Bandić wręczył Medale Miasta Zagrzebia Samorządom i Przedstawicielom mniejszości narodowych Miasta Zagrzebia za wybitny wkład w ochronie pozycji mniejszości narodowych i aktywny udział w działaniu na rzecz Miasta. Wśród laureatów jest Przedstawicielka Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia Walentyna Lončarić. 
  Medal Miasta Zagrzebia jest przyznawany  osobom zasłużonym dla miasta, stowarzyszeniom, instytucjom oraz innym osobom prawnym za wybitne osiągnięcia i sukcesy w pracy.